Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego skazanemu należy się od Skarbu Państwa odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Oskarżonemu służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę (np. utracony zarobek w związku z niemożnością świadczenia pracy) oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku z wykonaniem wobec niego w całości lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje również w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.

Tagi: , ,