Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Wady oświadczenia woli testatora.

kw. 23, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Powołanie się na wady oświadczenia woli testatora służy ochronie woli wewnętrznej spadkodawcy. Jeżeli na etapie wyrażania woli zaszły jakieś nieprawidłowości, to znaczy, że testament nie wyraża prawdziwej woli testatora i powinien być uznany za nieważny.


Ustawodawca przyjął jednolitą sankcję bezwzględnej nieważności. W takiej sytuacji następuje dziedziczenie według zasad wynikających z kodeksu cywilnego.

Katalog wad oświadczenia woli testatora jest następujący:

  1. stan wyłączający świadome lub swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli – przyczyna ta tkwi w osobie testatora, pochodzi z wewnątrz, oznacza, iż sporządzający testament był w stanie nieświadomości, nie rozumiał znaczenia podejmowanych przez siebie decyzji,
  2. działanie pod wpływem błędu – błąd taki musi być istotny, co oznacza, iż gdyby nie ten błąd, to spadkodawca nie sporządziłby testamentu takiej treści,
  3. groźba – na ważność testamentu wpływa każda groźba związana ze sporządzeniem testamentu.

W razie wystąpienia jednej z wad oświadczenia woli w procesie testowania, wówczas testament jest bezwzględnie nieważny z mocy samego prawa. Na tę nieważność może powołać się każda osoba, która ma w tym interes.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *