Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Zadatek.

kw. 25, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Zadatek został zdefiniowany w art. 394 Kodeksu cywilnego. Paragraf 1 wskazuje, że „W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”.

Paragraf 2 stanowi, iż w razie wykonania umowy zadatek jest wliczany w poczet zapłaty lub zwracany stronie, która go dała.


Zadatek traktujemy zatem jako dodatkowe zastrzeżenie umowne mające zmotywować stronę go dającą do wykonania zobowiązania.


Gdy umowa została rozwiązania na mocy porozumienia stron, zadatek podlega zwrotowi. Zadatek zazwyczaj znajdziemy w umowach przedwstępnych (np. sprzedaż mieszkania, samochodu).

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *