Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Obowiązek tajemnicy zawodowej.

mar 26, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Zawody prawnicze, takie jak adwokat i radca prawny są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, iż osoby je wykonujące są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej.


Ten obowiązek jest nieograniczony w czasie, nie przedawnia się. Nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dany adwokat dowiedział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę. Jest to obowiązek niemal absolutny, jeden z wyjątków przewidziany jest w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.


Sama tajemnica zawodowa jest ściśle związana z zasadą zaufania, w myśl której stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *