Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Konsekwencje naruszenia dóbr osobistych

Konsekwencje naruszenia dóbr osobistych

Dobra osobiste to prawa każdego człowieka, zostały uregulowane w kodeksie cywilnym W kodeksie nie ma definicji dóbr osobistych, w art. 23 są wymienione jedynie przykładowe dobra, które mogą zostać naruszone, np. wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim....

Kwota bezsporna odszkodowania

Kwota bezsporna odszkodowania

Jest to kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń musi wypłacić poszkodowanemu w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego. Aby świadczenie zostało wypłacone musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty, którego warunkiem jest przyjęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za...

Szkoda całkowita z OC sprawcy

Szkoda całkowita z OC sprawcy

Szkoda całkowita z OC sprawcy pojawia się w sytuacji, gdy przewidywany koszt naprawy pojazdu przewyższa jego wartość przed powstaniem szkody. Zastosowanie tzw. „szkody całkowitej” jest możliwe, gdy przywrócenie stanu poprzedniego byłoby niemożliwe albo też pociągało...