Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia.

Polskie prawo przewiduje instytucję wyłączenia małżonka od dziedziczenia. Ta instytucja powoduje, iż w razie śmierci małżonka-spadkodawcy, mimo istnienia małżeństwa w chwili otwarcia spadku, żyjący małżonek nie będzie po nim dziedziczył. Przesłanki wyłączenia małżonka...

Nabycie i otwarcie spadku.

Nabycie i otwarcie spadku.

Zgodnie z art. 925 k.c. w prawie polskim nabycie spadku następuje z mocy prawa, z chwilą otwarcia spadku. Przez otwarcie spadku rozumiemy chwilę śmierci spadkodawcy. Wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy dokonuje się z mocy prawa i nie wymaga żadnego...