Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Urlop na żądanie

kw. 2, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Jest to część rocznego urlopu wypoczynkowego pracownika, licząca 4 dni, która udzielana jest w szczególnym trybie.

Pracodawca ma obowiązek jego udzielenia na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym. Pracownik może żądać udzielenia 4 dni urlopu łącznie albo w częściach.

Pracownik powinien zgłosić pracodawcy żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia. Forma zgłoszenia takiego żądania nie została przez ustawodawcę określona.

Pracodawca co do zasady nie może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, chyba że ze względu na szczególne okoliczności można uznać, że pracownik nadużywa tego prawa.

Pracownik nie może rozpocząć korzystania z urlopu na żądanie, jeśli pracodawca nie wyrazi na to zgody, nawet wówczas, gdy odmowa udzielenia urlopu była bezpodstawna.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *