Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Odszkodowanie za utracone zarobki

Odszkodowanie za utracone zarobki

Na podstawie art. 361 kodeksu cywilnego Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy,...

Odszkodowanie z OC płonącego pojazdu

Odszkodowanie z OC płonącego pojazdu

Ubezpieczyciele bardzo często odmawiają osobom poszkodowanym przez samochody, które uległy samozapłonowi podnosząc, iż nie były one w ruchu. Zgodnie jednak z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze...

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty

Osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia od sprawcy lub jego ubezpieczyciela renty. Renta wyrównawcza może zostać przyznana w przypadku zwiększenie potrzeb poszkodowanego, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, a także zmniejszenia widoków...

Różnice pomiędzy szkodą z OC, a AC

Różnice pomiędzy szkodą z OC, a AC

Zasadniczą różnicą pomiędzy OC, a AC jest taka, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jego brak wiąże się z możliwością nałożenia kary finansowej, natomiast AC jest ubezpieczeniem zasadniczo dobrowolnym. Co istotne – AC jest ubezpieczeniem jedynie majątkowym,...

Odszkodowanie z OC przyczepki samochodowej

Odszkodowanie z OC przyczepki samochodowej

Zgodnie z art. 37 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli szkodę spowoduje przyczepa, która jest złączona z pojazdem lub odłączyła się od niego i jeszcze się toczy, naprawa pojazdu następuje z polisy OC właściciela auta. Z polisy OC przyczepki samochodowej...

Odszkodowanie za opiekę osób trzecich

Odszkodowanie za opiekę osób trzecich

Osoba poszkodowana może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za jej szkodę nie tylko zadośćuczynienia, czy też odszkodowania za rehabilitację i koszty leczenia ale również za opiekę innych osób sprawowaną nad nią w związku z doznanymi urazami. Oczywistym jest, że osoba...

Ugoda z ubezpieczycielem

Ugoda z ubezpieczycielem

Obowiązkiem ubezpieczyciela jest ustalenie odpowiedniej wysokości zadośćuczynienia lub odszkodowania, a następnie wypłata tej kwoty osobie poszkodowanej. Niestety, ubezpieczyciele często zaniżają tzw. kwoty bezsporne odszkodowania, a następnie proponują dopłatę w...

Odszkodowanie za koszty leczenia

Odszkodowanie za koszty leczenia

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty...

Skup szkód z OC sprawcy – na czym to polega?

Skup szkód z OC sprawcy – na czym to polega?

Niestety, ubezpieczyciele w znacznej większości spraw zaniżają należne poszkodowanym odszkodowania za uszkodzone wskutek kolizji samochody. Z reguły w celu dochodzenia należnego odszkodowania konieczne jest wytoczenie powództwa w sądzie, co wiąże się z nakładem...