Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Świadoma zgoda na zabieg medyczny

Świadoma zgoda na zabieg medyczny

Zgoda pacjenta to jednostronne, odwołalne oświadczenie woli, dzięki które wyłącza  bezprawność interwencji medycznej (w granicach prawnie dopuszczalnych) przy jednoczesnym przejęciu przez pacjenta (lub osoby wyrażającej zgodę w jego imieniu) ryzyka zwykłych następstw...

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

Agent ubezpieczeniowy zasadniczo odpowiada za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent...

Powszechnie wiadomo, że tramwaj ma znacznie dłuższą drogę hamowania niż samochód, a potrącenia na torowisku zazwyczaj kończą się tragicznie. Zawsze musimy pamiętać, że tramwaj ma pierwszeństwo, gdy przekraczamy na przejściu dla pieszych torowisko. Nowelizacja...

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego skazanemu należy się od Skarbu Państwa odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie Oskarżonemu służy od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę (np. utracony zarobek...

Właściwość sądu w sprawach z OC sprawcy

Właściwość sądu w sprawach z OC sprawcy

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych powództwo o odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC wytacza się  przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo...