Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Nabycie i otwarcie spadku.

Nabycie i otwarcie spadku.

Zgodnie z art. 925 k.c. w prawie polskim nabycie spadku następuje z mocy prawa, z chwilą otwarcia spadku. Przez otwarcie spadku rozumiemy chwilę śmierci spadkodawcy. Wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy dokonuje się z mocy prawa i nie wymaga żadnego...

Testament

Testament

Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Co do formy, wyróżniamy testamenty zwykłe (holograficzny, notarialny,...

Formy testamentu

Formy testamentu

Testament jest jedynym sposobem na rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Zachowanie formy testamentu przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego jest kluczowe dla jego ważności. W przypadku niedochowania formy testament jest nieważny i w konsekwencji dochodzi...