Pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy przysługuje wiele świadczeń, natomiast możliwość ich uzyskania jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracownikowi przysługują między innymi następujące świadczenia: zasiłek...