Dobra osobiste to prawa każdego człowieka, zostały uregulowane w kodeksie cywilnym W kodeksie nie ma definicji dóbr osobistych, w art. 23 są wymienione jedynie przykładowe dobra, które mogą zostać naruszone, np. wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim....