Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu

Za uszczerbek na zdrowiu uważa się trwałe lub długotrwałe naruszenie sprawności organizmu mogące znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie. Wysokość uszczerbku na zdrowiu zależy od rodzaju urazu. W przypadku złamania wpływ na jego wysokość może mieć fakt, czy...

Kapitalizacja renty

Kapitalizacja renty

Osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia od sprawcy lub jego ubezpieczyciela renty. Renta wyrównawcza może zostać przyznana w przypadku zwiększenie potrzeb poszkodowanego, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, a także zmniejszenia widoków...

Różnice pomiędzy szkodą z OC, a AC

Różnice pomiędzy szkodą z OC, a AC

Zasadniczą różnicą pomiędzy OC, a AC jest taka, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jego brak wiąże się z możliwością nałożenia kary finansowej, natomiast AC jest ubezpieczeniem zasadniczo dobrowolnym. Co istotne – AC jest ubezpieczeniem jedynie majątkowym,...

Wypadek w pracy na home-office

Wypadek w pracy na home-office

W związku z panującą pandemią koronawirusa wielu pracodawców umożliwia pracownikom świadczenie pracy zdalnie. Niestety, dotychczas nie zostały przewidziane przesłanki odpowiedzialności pracodawcy za wypadek przy pracy, jeżeli jest ona wykonywana w. trybie home office....

Odszkodowanie z OC przyczepki samochodowej

Odszkodowanie z OC przyczepki samochodowej

Zgodnie z art. 37 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli szkodę spowoduje przyczepa, która jest złączona z pojazdem lub odłączyła się od niego i jeszcze się toczy, naprawa pojazdu następuje z polisy OC właściciela auta. Z polisy OC przyczepki samochodowej...

Odszkodowanie za opiekę osób trzecich

Odszkodowanie za opiekę osób trzecich

Osoba poszkodowana może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za jej szkodę nie tylko zadośćuczynienia, czy też odszkodowania za rehabilitację i koszty leczenia ale również za opiekę innych osób sprawowaną nad nią w związku z doznanymi urazami. Oczywistym jest, że osoba...

Kara za brak polisy OC

Kara za brak polisy OC

W przypadku kupna używanego samochodu polisa OC nie przedłuża się automatycznie, niestety wiele osób o tym nie wie - wiąże się to z wysokimi karami nakładanymi przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zasadniczo ubezpieczenie OC zostaje przedłużone, o ile właściciel...