Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Regulamin pracy.

kw. 18, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Regulamin pracy jest to dokument obowiązujący wewnątrz zakładu pracy, który określa organizację i porządek w procesie pracy. Jego celem jest poprawa działania firmy oraz ochrona dla stron stosunku pracy.


Regulamin powinien w szczególności ustalać m.in.: organizację pracy, prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników, zasady przebywania na terenie zakładu pracy w jej czasie oraz po jej zakończeniu, porę nocną, system i rozkład czasu pracy, jak i termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.


W treści regulaminu pracy powinny zostać zamieszczone również informacje dotyczące kar stosowanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników.


Obowiązek ustalenia regulaminu ma pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników, a także pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, lecz mniej niż 50, jeśli z takim wnioskiem wystąpi związek zawodowy.


Pracodawca jednak zwolniony jest z ustalenia regulaminu pracy, jeśli w danym zakresie obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *