Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Zadośćuczynienie od pracodawcy za mobbing

Zadośćuczynienie od pracodawcy za mobbing

Do obowiązków pracodawcy należy przeciwdziałanie mobbingowi. Zgodnie z kodeksem pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika,...

Nawiązka w postępowaniu karnym

Nawiązka w postępowaniu karnym

Celem nawiązki zasądzanej jedynie w postępowaniu karnym jest rekompensata strat materialnych oraz niematerialnych, takich jak m.in. krzywda, których doznała osoba poszkodowana. Nawiązka jest jednym z środków karnych przewidzianych w kodeksie karnym. Jej wysokość nie...

Ubezpieczony  pracownik, który uległ wypadkowi w trakcie pracy może uzyskać jednorazowe odszkodowanie z ZUS’u. Niezbędne jest uzyskanie protokołu wypadkowego oraz druku OL-9, który potwierdza zakończenie leczenia. Po złożeniu wniosku ZUS kieruje osobę poszkodowaną na...

Ugoda z ubezpieczycielem

Ugoda z ubezpieczycielem

Obowiązkiem ubezpieczyciela jest ustalenie odpowiedniej wysokości zadośćuczynienia lub odszkodowania, a następnie wypłata tej kwoty osobie poszkodowanej. Niestety, ubezpieczyciele często zaniżają tzw. kwoty bezsporne odszkodowania, a następnie proponują dopłatę w...

Odszkodowanie za koszty leczenia

Odszkodowanie za koszty leczenia

Zgodnie z art. 444 § 1 k.c. w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty...

Najem auta zastępczego z OC sprawcy

Najem auta zastępczego z OC sprawcy

Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017 r. wydanej w sprawie o sygnaturze akt III CZP 20/17 wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego, przekraczające koszty zaproponowanego przez ubezpieczyciela skorzystania z takiego...

Zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne

Zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne

W postępowaniach sądowych o zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne wystarczające jest uprawdopodobnienie, że do zakażenia doszło w konkretnym szpitalu. Niestety, nie jest możliwe absolutne wykazanie, że do zakażenia doszło  w tej jednej placówce. Pacjent musi...

Skup szkód z OC sprawcy – na czym to polega?

Skup szkód z OC sprawcy – na czym to polega?

Niestety, ubezpieczyciele w znacznej większości spraw zaniżają należne poszkodowanym odszkodowania za uszkodzone wskutek kolizji samochody. Z reguły w celu dochodzenia należnego odszkodowania konieczne jest wytoczenie powództwa w sądzie, co wiąże się z nakładem...

Bezpośrednia likwidacja szkody z OC sprawcy

Bezpośrednia likwidacja szkody z OC sprawcy

System BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody) pozwala na zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela, a nie sprawcy. Celem tej usługi jest szybsza wypłata odszkodowania i ograniczenie formalności. System BLS funkcjonuje w Polsce od 2015 r. i przystąpiła do niego już...