Nasi klienci często mylą ochronę ubezpieczeniową wynikającą z własnej polisy ubezpieczeniowej (np. NNW lub ubezpieczenie grupowe) z odpowiedzialnością cywilną, która wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu odpowiedzialność...