Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Bezpodstawne wzbogacenie.

kw. 11, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

W art. 405 k.c. ujęte zostało bezpodstawne wzbogacenie, według ustawodawcy „Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.”

Ustawodawca przyjmuje zatem, iż każde przysporzenie powinno mieć swoją podstawę prawną, a jeżeli ktoś uzyskał korzyść bez owej podstawy, wówczas jest on zobowiązany do jej zwrotu.


Bezpodstawne wzbogacenie jest źródłem zobowiązania. Rodzi po stronie osoby, od której korzyść pochodzi, roszczenie o jej zwrot.

Przesłanki powstania zobowiązania z bezpodstawnego wzbogacenia:

  1. Wzbogacenie jednego podmiotu
  2. Zubożenie drugiego podmiotu
  3. Związek między wzbogaceniem a zubożeniem
  4. Brak podstawy prawnej tego przesunięcia majątkowego

Jeżeli te przesłanki są spełnione, zubożony staje się ex lege wierzycielem wzbogaconego, przy czym roszczenie jest roszczeniem o zwrot wzbogacenia. Świadczenie, które będzie spełniał wzbogacony ma charakter świadczenia o wartości pieniężnej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *