Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Prawo do życia w rodzinie jako dobro osobiste człowieka

Prawo do życia w rodzinie jako dobro osobiste człowieka

Prawo do życia w rodzinie stanowi jedno z dóbr osobistych człowieka, podlegających prawnej ochronie. W polskim orzecznictwie sądowym podnosi się, że dla skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia więzi rodzinnych z powodu śmierci członka rodziny konieczne...

Konsekwencje naruszenia dóbr osobistych

Konsekwencje naruszenia dóbr osobistych

Dobra osobiste to prawa każdego człowieka, zostały uregulowane w kodeksie cywilnym W kodeksie nie ma definicji dóbr osobistych, w art. 23 są wymienione jedynie przykładowe dobra, które mogą zostać naruszone, np. wolność, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim....