Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Kara umowna.

Kara umowna.

Kara umowna to zryczałtowane odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Kara umowna przewidziana jest w art. 483 k.c., który stanowi: „§  1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania...

Formy testamentu

Formy testamentu

Testament jest jedynym sposobem na rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Zachowanie formy testamentu przewidzianej w przepisach kodeksu cywilnego jest kluczowe dla jego ważności. W przypadku niedochowania formy testament jest nieważny i w konsekwencji dochodzi...