W postępowaniach sądowych o zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne wystarczające jest uprawdopodobnienie, że do zakażenia doszło w konkretnym szpitalu. Niestety, nie jest możliwe absolutne wykazanie, że do zakażenia doszło  w tej jednej placówce. Pacjent musi...