Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.
Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne jest prowadzone na drodze pozasądowej przez ubezpieczyciela. Rozpoczyna się od przyjęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. W czasie jego trwania ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia zakresu...

Prawo do życia w rodzinie jako dobro osobiste człowieka

Prawo do życia w rodzinie jako dobro osobiste człowieka

Prawo do życia w rodzinie stanowi jedno z dóbr osobistych człowieka, podlegających prawnej ochronie. W polskim orzecznictwie sądowym podnosi się, że dla skutecznego dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia więzi rodzinnych z powodu śmierci członka rodziny konieczne...

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Kwestię przedawnienia roszczeń odszkodowawczych reguluje Kodeks cywilny. Zasadniczo, zgodnie z art. 442 § 1 k.c. występują dwa terminy przedawnienia – 3 lata od chwili gdy poszkodowany dowiedział lub mógł się dowiedzieć o szkodzie lub sprawcy szkody oraz 10 lat, który...

Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie przysługujące ubezpieczycielom, pozwalające na żądanie od sprawcy wypadku lub kolizji zwrotu kosztów poniesionych przez towarzystwo podczas likwidacji szkody. Sytuacje, w których ubezpieczycielowi przysługuje regres wskazane są w...