Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Odpowiedzialność za zwierzęta.

kw. 16, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

W art. 431 § 1 kodeksu cywilnego ujęta została odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Według ustawodawcy „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”

Ustawodawca przyjmuje zatem, że odpowiedzialność ponosi osoba, które zwierzę chowa lub się nim posługuje. Zatem chodzi o osobę, która sprawuje pieczę nad zwierzęciem lub posługuje się cudzym zwierzęciem np. wynajmuje konie do filmu.


Odpowiedzialność można ponosić za szkodę wyrządzoną przez takie zwierzę, które zalicza się do zwierząt chowanych. W tej kategorii znajdziemy zwierzęta hodowlane, domowe i dzikie, które zostały oswojone i są chowane przez człowieka np. zwierzęta w zoo.
Tutaj mamy do czynienia z domniemaniem winy w nadzorze, ustawodawca zakłada, że zwierzę nie było należycie nadzorowane.


Nadzór w rozumieniu tego artykułu oznacza z jednej strony zapewnienie odpowiednich warunków bytowych zwierzęciu, a z drugiej zapewnienie otoczeniu ochrony przed tym zwierzęciem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *