Osoba poszkodowana może dochodzić z ubezpieczenia OC sprawcy szeregu roszczeń – m.in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za koszty leczenia, czy opiekę osób trzecich, a także renty wyrównawczej w przypadku, gdy zwiększyły się jej potrzeby lub utraciła...