Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Kwestię przedawnienia roszczeń odszkodowawczych reguluje Kodeks cywilny. Zasadniczo, zgodnie z art. 442 § 1 k.c. występują dwa terminy przedawnienia – 3 lata od chwili gdy poszkodowany dowiedział lub mógł się dowiedzieć o szkodzie lub sprawcy szkody oraz 10 lat, który wyznacza maksymalny termin przedawnienia w tym przypadku.

Natomiast w przypadku, gdy szkoda była wynikiem popełnienia przestępstwa termin przedawnienia wynosi 20 lat. Co istotne – nie jest konieczne, aby sprawca został uznany za winnego w wyniku przeprowadzonego postępowania karnego. Sąd cywilny „samodzielnie” może uznać, że zachowanie sprawcy wypełniło znamiona czynu zabronionego.

Okres przedawnienia dla osób niepełnoletnich wynosi 2 lata i zaczyna swój bieg od chwili uzyskania przez poszkodowanego pełnoletności

Tagi: , , , ,