Kapitalizacja renty

Osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia od sprawcy lub jego ubezpieczyciela renty. Renta wyrównawcza może zostać przyznana w przypadku zwiększenie potrzeb poszkodowanego, całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, a także zmniejszenia widoków na przyszłość. Nie wszystkie te okoliczność muszą wystąpić łącznie.

Kapitalizacja renty to zmiana comiesięcznych wypłat renty na jednorazową wypłatę odszkodowania. Jednorazowa duża wypłata odszkodowania pozwala m.in. pokryć wysokie koszty leczenia oraz umożliwia zabezpieczenie finansowe osoby poszkodowanej.

Kapitalizacja może nastąpić wskutek przeprowadzenia postępowania sądowego albo na mocy zawartej przez strony ugody.

Tagi: , , ,