Odszkodowanie z OC przyczepki samochodowej

Zgodnie z art. 37 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych jeżeli szkodę spowoduje przyczepa, która jest złączona z pojazdem lub odłączyła się od niego i jeszcze się toczy, naprawa pojazdu następuje z polisy OC właściciela auta.

Z polisy OC przyczepki samochodowej likwidowane są szkody spowodowane przyczepą nie złączoną z samochodem lub taką, która odłączyła się od niego i już przestała się toczyć – np. w sytuacji, gdy użytkownik przestawia ją ręcznie w inne miejsce.

Tagi: ,