Czy osobie najbliższej przysługuje zadośćuczynienie za śmierć ofiary wypadku, jeżeli nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 r. ?

Sąd Najwyższy  w składzie siedmiu sędziów w czerwcu 2014r. odmówił podjęcia uchwały dotyczącej tego, czy osobie najbliższej przysługuje zadośćuczynienie za śmierć ofiary wypadku, jeżeli nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 r.

Z  uzasadnienia powyższej decyzji Sądu Najwyższego  wynika, że bliscy ofiar, które zginęły przed3 sierpnia 2008r., mają prawo do zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych. SN wskazał, w opublikowanym uzasadnieniu , że roszczenie z tytułu naruszenia dóbr osobistych wchodzi w zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Potwierdził też, że bliskim ofiar, które zginęły w wypadkach drogowych przed wejściem w życie art. 446 par. 4 k.c., nadal przysługuje zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych, lecz na podstawie ogólnej normy z art. 448 k.c. Konsekwencją wykładni SN jest też poszerzenie kręgu osób uprawnionych do występowania z roszczeniem. O ile możliwość dochodzenia zadośćuczynienia z art. 446 par. 4 przysługuje najbliższym członkom rodziny, to w przypadku roszczenia z art. 448 k.c. takiego zastrzeżenia nie ma.

Zostaw komentarz