Zgoda na zabieg medyczny

Przed wykonaniem każdego zabiegu medycznego lekarz powinien uzyskać zgodę pacjenta, która powinna dotyczyć konkretnego świadczenia. Nie jest dopuszczalna zgoda „ogólna”.

Jeśli jest możliwe zastosowanie jednej z kilku alternatywnych metod leczenia, to pacjent po wyczerpującym przedstawieniu wszelkich okoliczności i ewentualnych konsekwencji powinien samodzielnie podjąć decyzję o wyborze metody leczenia.

Obowiązek przedstawienia pacjentowi informacji o możliwych następstwach zabiegu – w tym o korzyściach oraz powikłaniach – ma na celu umożliwienie mu podjęcia decyzji w przedmiocie wyrażenia zgody na zabieg. Jest to uprawnienie pacjenta, z którego nie może zrezygnować. Nieudzielnie informacji pozbawia pacjenta możliwości podjęcia przemyślanej i świadomej decyzji.

W przypadku zabiegów z zakresu medycyny estetycznej obowiązki informacyjne po stronie lekarza powinny być jeszcze dokładniej przestrzegane. W takich sytuacjach pacjent chcący poprawić swój wygląd jest skłonny lekkomyślnie wyrazić zgodę na zabieg, dlatego wszelkie możliwe negatywne skutki zabiegu powinny mu zostać wyczerpująco wytłumaczone. Jeśli pacjent odmówi uzyskania takich informacji, lekarz nie może przeprowadzić zabiegu.

Za wykonanie zabiegu bez wymaganej zgody lekarzowi grozi nawet kara do 2 lat pozbawienia wolności lub odpowiedzialność dyscyplinarna. Poszkodowany pacjent może także wystąpić o stosowne zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.