Odszkodowanie za nieprawidłowo wykonany zabieg kosmetyczny

We współczesnym salonie kosmetycznym możemy poddać się przeróżnym, często skomplikowanym zabiegom, których efekt ma być zgodnie z opisem powalający na kolana. Tymczasem, co w sytuacji, gdy wykonująca zabieg kosmetyczka wykona go nieprawidłowo a Nam stanie się krzywda? Zapraszamy do lektury…

 

Jeśli w wyniku wadliwie wykonanego zabiegu kosmetycznego doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu, możemy dochodzić naprawienia szkody na podstawie art. 444§1 i art. 445§1 k.c. Stosownie do pierwszego z artykułów, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Co więcej, na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Natomiast zgodnie z art. 445§1 k.c. Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Co istotne, zgodnie z art. 361§1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Sprawca czynu niedozwolonego nie odpowiada za szkodę, jeżeli jego zachowanie stanowiło jedynie jeden z czynników, zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, który to czynnik nie może być w okolicznościach sprawy uznany za przyczynę wystąpienia szkody.

Zostaw komentarz