Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Nabycie i otwarcie spadku.

sty 9, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Zgodnie z art. 925 k.c. w prawie polskim nabycie spadku następuje z mocy prawa, z chwilą otwarcia spadku. Przez otwarcie spadku rozumiemy chwilę śmierci spadkodawcy.


Wejście spadkobierców w prawa i obowiązki spadkodawcy dokonuje się z mocy prawa i nie wymaga żadnego orzeczenia ani oświadczenia woli, nawet niezależnie od wiedzy spadkobierców o śmierci spadkodawcy.


Początkowo nabycie spadku ma charakter prowizoryczny. Spadkobierca nabywa prawo do przyjęcia lub odrzucenia spadku. Stosowne oświadczenie można złożyć w ciągu 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule powołania.


Przy odrzuceniu spadku powstaje fikcja prawna, że dana osoba nigdy nie była spadkobiercą. W razie niezłożenia oświadczenia uznaje się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.


Dopiero po upływie czasu na złożenie oświadczenia można stwierdzić ostateczny krąg spadkobierców.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *