Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Testament

sty 2, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Rozporządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Co do formy, wyróżniamy testamenty zwykłe (holograficzny, notarialny, allograficzny).
Pierwszy z nich, to testament sporządzony własnoręcznie, podpisany oraz opatrzony datą.
Testament notarialny sporządzony jest w formie aktu notarialnego. Rzadziej spotykany testament allograficzny polega zaś na tym, że spadkodawca w obecności dwóch świadków oświadcza swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.


W grupie testamentów szczególnych wyróżniamy testamenty ustne, podróżne oraz wojskowe.


Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *