Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Związek przyczynowy.

mar 14, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Bardzo istotnym pojęciem w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej jest związek przyczynowy. Jest to związek między pewnym zachowaniem a powstaniem szkody.
Występuje on w 2 rolach:

  1. Jako obiektywna przesłanka powstania odpowiedzialności odszkodowawczej,
  2. Jako wyznaczenie zakresu naprawienia szkody – naprawienie szkody następuje w granicach związku przyczynowego. O związku przyczynowym mówimy w sytuacji, w której doszło do zaniechania, niedopełnienia obowiązków, bierności, np. nieposypania ośnieżonego chodnika przez podmiot odpowiedzialny.
    W polskim prawie obowiązuje koncepcja adekwatnego związku przyczynowego, który wynika bezpośrednio z art. 361 § 1 k.c. „Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.”.
    Należy pamiętać, że to na poszkodowanym jako powodzie spoczywa ciężar dowodu. Oznacza to, że poszkodowany musi udowodnić istnienie tego związku przyczynowego pomiędzy zaniechaniem a powstaniem szkody.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *