Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Zobowiązanie

lis 28, 2023 | Odszkodowania, Prawo, Prawo cywilne, Ubezpieczenia | 0 komentarzy

Zobowiązanie to węzeł prawny występujący pomiędzy dwiema stronami – dłużnikiem i wierzycielem. Jest to przykład stosunku cywilnoprawnego o charakterze względnym, istniejącym pomiędzy stroną uprawnioną a stroną zobowiązaną.

Zgodnie z treścią art. 353 §1 k.c. zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

Podmiotem zobowiązania może być każdy podmiot prawa cywilnego tj. osoba fizyczna, osoba prawna i tzw. ułomna osoba prawna. Po każdej stronie zobowiązania może być więcej niż jeden podmiot występujący w tej samej roli, jednak co do zasady mamy dwie strony w zobowiązaniu:

  • wierzyciel, czyli strona uprawniona
  • dłużnik, czyli strona zobowiązana

Z kolei przedmiotem każdego zobowiązania jest świadczenie, czyli określone, powinne zachowanie dłużnika. Świadczeniem w zobowiązaniu jest zawsze określone zachowanie dłużnika.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *