Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Wypadek na basenie

lut 15, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Jeżeli do wypadku na basenie dojdzie nie z winy osoby poszkodowanej, można dochodzić odszkodowania od przedsiębiorcy prowadzącego basen.

Odpowiedzialność za wypadek na basenie wywodzimy z art. 435 k.c. „prowadzący na własny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.) ponosi odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu, wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa lub zakładu, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności”.

Co istotne, przepis kreuje na basenie, jako przedsiębiorstwu wprowadzanym w ruch za pomocą sił przyrody, odpowiedzialność za zdarzenie na zasadzie ryzyka, co oznacza istnienie odpowiedzialności niezależnie od jego winy. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa ma charakter obiektywny, dla jej ustalenia wystarczy wskazanie, że powstała szkoda i że pozostaje ona w związku przyczynowo-skutkowym z działalnością basenu.


Baseny i aquaparki posiadają stosowne polisy ubezpieczeniowe, dlatego nasze roszczenie możemy kierować bezpośrednio do ich ubezpieczyciela.


Zapraszamy na bezpłatne porady w sprawie wypadków na basenach i aquaparkach, do których doszło nie z winy poszkodowanych.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *