Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Umowa sprzedaży.

sty 18, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.


Przedmiotem sprzedaży mogą być przede wszystkim rzeczy w rozumieniu art. 45 k.c., a więc przedmioty materialne.
Umowa sprzedaży zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy oznaczonej co do tożsamości, a więc posiadającej cechy indywidualne, wywołuje skutek rozporządzający z mocy prawa. Jeśli jednak rzecz oznaczona jest co do gatunku, to skutek rozporządzający następuje dopiero w momencie przeniesienia posiadania rzeczy, czyli jej wydania.


Sposób wydania i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność, w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy.


Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *