Regres ubezpieczeniowy to roszczenie przysługujące ubezpieczycielom, pozwalające na żądanie od sprawcy wypadku lub kolizji zwrotu kosztów poniesionych przez towarzystwo podczas likwidacji szkody. Sytuacje, w których ubezpieczycielowi przysługuje regres wskazane są w...