Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Regres ubezpieczeniowy

maj 12, 2021 | Odszkodowania, Prawo, Ubezpieczenia | 0 komentarzy

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie przysługujące ubezpieczycielom, pozwalające na żądanie od sprawcy wypadku lub kolizji zwrotu kosztów poniesionych przez towarzystwo podczas likwidacji szkody.

Sytuacje, w których ubezpieczycielowi przysługuje regres wskazane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z  ustawą, ubezpieczycielowi przysługuje regres w następujących sytuacjach:

  • celowe i umyślne wyrządzenie szkody,
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, bądź środków odurzających (narkotyków, leków psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii),
  • ucieczkę z miejsca zdarzenia,
  • spowodowanie wypadku podczas jazdy samochodem, nabytym wskutek popełnienia przestępstwa,
  • brak uprawnień do kierowania autem uczestniczącym w wypadku.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *