Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Szkoda majątkowa.

mar 7, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Szkoda majątkowa to szkoda, którą można wyrazić w pieniądzu. Zgodnie z jedną szkołą doktryny, szkoda majątkowa to różnica między stanem majątkowym poszkodowanego, jaki by istniał, gdyby tej szkody mu nie wyrządzono, a stanem, jaki istnieje po wyrządzeniu szkody.


Wyróżniamy 2 elementy szkody majątkowej:

  1. damnum emergens – rzeczywiście poniesione straty, czyli to co poszkodowany miał, a już nie ma.
  2. lucrum cessans – utracone korzyści, czyli to, co poszkodowany hipotetycznie miałby, gdyby nie wyrządzono mu szkody.

Zasadą jest pełne odszkodowanie, tzn. w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje zarówno damnum emergens, jak i lucrum cessans.

Za szkodę majątkową można uznać np. koszty leczenia, koszty utraconego zarobku itp.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *