Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Renta odszkodowawcza

mar 12, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Renta jest jednym ze świadczeń, o jakie może starać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym.

Renta jako świadczenie okresowe przysługuje w przypadku utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia się potrzeb poszkodowanego oraz zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Przesłanki te nie muszą występować łącznie.

Utrata zdolności do pracy zarobkowej to sytuacja, gdy osoba poszkodowana po wypadku nie może już wykonywać dotychczasowej pracy zarobkowej i w związku z tym ponosi szkodę finansową.

Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość to stan, gdy po wypadku poszkodowany może wykonywać pracę, ale w innym charakterze, traci zaś szansę na uzyskanie w przyszłości wyższych dochodów, awansu na lepiej płatne stanowisko. Zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość częściowo pokrywa się z utratą zdolności do wykonywania pracy zarobkowej, ale jest znacznie szerzej badane. Bowiem obejmuje nie tylko pracę zarobkową, ale również np. niemożność osiągnięcia sukcesów sportowych lub naukowych, czy nawet szansy zawarcia małżeństwa.

Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego rozumiemy jako konieczność ponoszenia stałych i dodatkowych wydatków np. kosztów leczenia lub rehabilitacji, jeśli stanowi to konsekwencję wypadku.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *