Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Regres.

mar 21, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

W prawie cywilnym kwestia regresu pojawia się w sytuacji, gdy któryś ze współdłużników solidarnych spełnił świadczenie. Dłużnik lub dłużnicy solidarni, którzy spełnili świadczenie (choćby częściowo), mają roszczenie regresowe wobec pozostałych dłużników.


W momencie, w którym wierzyciel został zaspokojony przez częściowe spełnienie świadczenia przez jednego lub kilku dłużników solidarnych, przychodzi pora rozliczenia między tymi dłużnikami. Solidarność w takim przypadku już nie istnieje (lub nie w takim zakresie, w jakim spełnione zostało świadczenie). Natomiast ujawnia się wtedy stosunek
wewnętrzny między tymi dłużnikami. Treść tego stosunku zadecyduje o tym, czy i w jakiej części, dłużnik, który spełnił świadczenie, ma roszczenie regresowe wobec pozostałych.


Regres w ubezpieczeniu to roszczenie zwrotne przysługujące zakładowi ubezpieczeń, który w określonych przez prawo wypadkach może ubiegać się po wypłacie odszkodowania o jego zwrot od osoby ubezpieczonej, która spowodowała szkodę. Ubezpieczyciel ma do tego prawo np. wtedy, gdy kierowca ucieknie z miejsca kolizji lub gdy kierowca spowoduje wypadek będąc w stanie nietrzeźwości.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *