Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Okres wypowiedzenia.

lut 29, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy


Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, które ma na celu zakończenie stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie może być złożone zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Co więcej, nie wymaga ono zgody drugiej strony, ponieważ jest to jednostronna decyzja strony stosunku pracy.


Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.


W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony, art. 36 § 1 k.p. wskazuje konkretny czas trwania umowy i związanego z nim okresu wypowiedzenia tj:
a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy.
c) 3 miesiące, jeżeli zatrudnienie trwało co najmniej 3 lata.


Okres wypowiedzenia w umowie o pracę na okres próbny wynosi:
a) 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta jest na mniej niż 2 tygodnie,
b) 1 tydzień, gdy umowa zawarta jest na co najmniej 2 tygodnie,
c) 2 tygodnie, w przypadku umowy zawartej na 3 miesiące

Jedną z możliwości zakończenia stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. W przypadku takiego rozwiązania umowy o pracę musi być zachowany właściwy okres wypowiedzenia.


Momentem rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia liczonego w miesiącach jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia kończy się z ostatnim dniem miesiąca i trwa on pełne miesiące.


W przypadku pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony, ze stażem u danego pracodawcy wynoszącym rok i 6 miesięcy, który złożył wypowiedzenie w dniu 29 lutego, bieg wypowiedzenia rozpocznie się 1 marca, a zakończy 31 marca.


Jeśli okres wypowiedzenia jest liczony w tygodniach, wówczas należy pamiętać, że okres wypowiedzenia zaczyna się w najbliższą sobotę w tygodniu, kiedy zostało złożone wypowiedzenia i kończy się również w sobotę.


Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie pracy i może Państwu doradzić w tym zakresie.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *