Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Odszkodowanie za upadek w autobusie lub tramwaju.

sty 25, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Przedsiębiorstwo zajmujące się transportem (np. MPK) ponosi  zaostrzoną odpowiedzialność za szkodę na osobie lub mieniu powstałą w związku z funkcjonowaniem firmy. Z odpowiedzialności może się zwolnić jedynie wtedy, gdy szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi
odpowiedzialności.


Co istotne, to na ubezpieczycielu i posiadaczu środka komunikacji miejskiej spoczywa obowiązek udowodnienia, że pasażer uległ wypadkowi z własnej winy.


Jeśli pasażer przyczynił się do zaistnienia wypadku (np. poprzez nietrzymanie się poręczy) lub zwiększenia jego skali, to odszkodowanie i zadośćuczynienie może zostać pomniejszone.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *