Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Odszkodowanie za upadek na nierównym chodniku.

lis 7, 2023 | Odszkodowania, Porady prawne, Prawo, Prawo cywilne, Ubezpieczenia | 0 komentarzy

Często zdarza się, że chodniki są nierówne z uwagi na ubytki lub ruchome płyty chodnikowe.
Jest to ewidentne zaniedbanie ze strony zarządcy danego odcinka drogi i to on ponosi
odpowiedzialność za skutki upadku, w tym za doznane urazy.


Odpowiedzialność wynika z art. 415 k.c., zgodnie z którym „kto z winy swej wyrządził
drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Jeżeli podmiot odpowiedzialny
zaniechał obowiązku utrzymania chodnika w odpowiednim stanie technicznym, to musi
liczyć się z konsekwencjami prawnymi tego zaniedbania.


Należy pamiętać, że aby móc dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania, konieczne jest
posiadanie odpowiednich dowodów, np. świadka, który potwierdzi przyczynę upadku. Co
istotne – nic nie stoi na przeszkodzie, aby to była osoba bliska, która nam towarzyszyła w
drodze (np. mąż, dziecko, czy przyjaciel).


Drugą kluczową kwestią jest skompletowanie dokumentacji medycznej. Zaleca się, aby jak
najszybciej po upadku udać się do szpitala lub do lekarza pierwszego kontaktu.
Niestety, ale w przypadku zwłoki w zakresie skorzystania z pierwszej pomocy medycznej,
może pojawić się trudność w udowodnieniu, że w międzyczasie nie wystąpił żaden inny
wypadek.


Należy również zaznaczyć, że nie jest wskazane oczekiwanie do zakończenia leczenia, aby
wszcząć postępowanie o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Często osoby poszkodowane
niepotrzebnie czekają na koniec leczenia, aby móc dochodzić swoich roszczeń, a im szybciej
zgłoszą się do nas po pomoc, tym szybciej mają możliwość uzyskania środków na leczenie i
rehabilitację.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *