Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Odsetki.

sty 11, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Odsetki są świadczeniem ubocznym, akcesoryjnym i występują przy świadczeniach pieniężnych.

Regulacja odsetek znajduje się w art. 359 k.c., gdzie w paragrafie 1 mowa o ich źródłach. „Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu„.

Funkcją odsetek jest wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, sankcja za niewypełnienie zobowiązania w terminie, a także oddziaływanie na zachowanie dłużnika.

W przypadku nieterminowego spełnienia świadczenia, dłużnik ponosi odpowiedzialność za zwłokę. Zwłoka oznacza zawinione opóźnienie. Jednakże, na podstawie art. 481 §  1 k.c. „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.” Zatem odsetki należą się wierzycielowi, choćby nie poniósł szkody.

Zapraszamy do skorzystania z porady prawnej i zasięgnięcia pełnej informacji o odsetkach w naszej Kancelarii Prawnej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *