Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Miarkowanie (ius moderandi)

mar 19, 2024 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Kodeks cywilny wprowadza możliwość miarkowania odszkodowania.

Zasadę miarkowania wywodzimy z art. 440 k.c., zgodnie z którym „W stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego.”


Ograniczenie miarkowania – Sąd może zmniejszyć odszkodowanie, dokonując miarkowania, jednak występują dwa ograniczenia:

a. Podmiotowe – miarkowanie jest dopuszczalne tylko między osobami fizycznymi
b. Przedmiotowe – miarkowanie jest dopuszczalne tylko przy odpowiedzialności
deliktowej

Kryteria miarkowania – czyli co musi przemawiać za miarkowaniem:

  • Stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę
  • Zasady współżycia społecznego

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *