Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Kwota bezsporna odszkodowania

lut 11, 2021 | Odszkodowania | 0 komentarzy

Jest to kwota, którą Towarzystwo Ubezpieczeń musi wypłacić poszkodowanemu w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego. Aby świadczenie zostało wypłacone musi zaistnieć obowiązek jej wypłaty, którego warunkiem jest przyjęcie przez ubezpieczyciela odpowiedzialności za zdarzenie, to znaczy że zgłoszenie szkody zostanie pozytywnie rozpatrzone.

Kwota bezsporna jest niekwestionowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń – pozostaje niesporna. Co ważne jest to jednostronny obowiązek ubezpieczyciela i nie jest wymagana akceptacja tej kwoty ze strony poszkodowanego.

Należy pamiętać, że wypłata kwoty bezspornej nie zamyka drogi poszkodowanemu do dochodzenia dalszych roszczeń poprzez np. odwołanie czy skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *