Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Kapitalizacja renty z OC sprawcy wypadku

sie 18, 2022 | Odszkodowania, Porady prawne, Prawo, Prawo cywilne, Ubezpieczenia | 0 komentarzy

Osoba poszkodowana może dochodzić z ubezpieczenia OC sprawcy szeregu roszczeń – m.in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania za koszty leczenia, czy opiekę osób trzecich, a także renty wyrównawczej w przypadku, gdy zwiększyły się jej potrzeby lub utraciła możliwość pracy.

Renta jest świadczeniem okresowym lub dożywotnim, może być płatna w ratach miesięcznych lub kwartalnych. Renta ma za zadanie zrekompensować negatywne skutki wypadku, jest przyznawana gdy osoba poszkodowana staje się niezdolna do pracy oraz gdy zwiększyły się jej potrzeby w zakresie opieki, kosztów leczenia.

Na podstawie art. 447 kodeksu cywilnego z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Kapitalizacja renty polega więc na tym, że ubezpieczyciel wypłaca osobie poszkodowanej jednorazowe odszkodowanie w określonej kwocie pieniężnej. W zamian poszkodowany zrzeka wszelkich roszczeń o rentę na przyszłość.

Kapitalizacja renty wiąże się z koniecznością zawarcia stosownej ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym. Niezbędna jest kompleksowa analiza treści porozumienia oraz wynegocjonowanie jak najkorzystniejszej kwoty.

Nasza Kancelaria ma już kilkunastoletnie doświadczenie w sprawach tego typu, zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *