W okresie zimowym często zdarza się, że chodniki nie są odśnieżone oraz posypane piachem lub solą. Jeśli podmiot odpowiedzialny za zimowe sprzątanie nie wypełnia swoich obowiązków można dochodzić od niego odszkodowania i zadośćuczynienia. Przede wszystkim należy...