Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne

mar 9, 2021 | Odszkodowania, Prawo | 0 komentarzy

W postępowaniach sądowych o zadośćuczynienie za zakażenie szpitalne wystarczające jest uprawdopodobnienie, że do zakażenia doszło w konkretnym szpitalu. Niestety, nie jest możliwe absolutne wykazanie, że do zakażenia doszło  w tej jednej placówce.

Pacjent musi wykazać, że do zakażenia doszło wskutek niedbalstwa placówki medycznej. Należy udowodnić, że przed hospitalizacją pacjent był zdrowy, nie był w innym szpitalu. Jednym z najważniejszych środków dowodowych w tego typu sprawach jest pełna dokumentacja medyczna z leczenia, a także opinia biegłego sądowego z zakresu zakażeń szpitalnych.

Bardzo ważne jest także wskazanie jakiej szkody pacjent doznał wskutek zakażenia, np. dolegliwości zdrowotne, długie i uciążliwe leczenie. Co istotne – bliscy osoby, która zmarła wskutek zakażenia szpitalnego również mogą dochodzić zadośćuczynienia.

Niestety, sprawy z zakresu błędów medycznych są trudne i często trwają nawet kilka lat. Jednak jak wynika z naszej wieloletniej praktyki można takie sprawy zakończyć sukcesem.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *