Wyszukaj

Wybierz kategorię

Najnowsze komentarze

Brak komentarzy do wyświetlenia.

Wypadek w pracy pod wpływem alkoholu, a zadośćuczynienie od pracodawcy

lip 23, 2021 | Odszkodowania, Prawo, Ubezpieczenia | 0 komentarzy

Na gruncie przepisów prawa pracy na pracodawcy ciąży szereg obowiązków mających zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy.

Na podstawie art. 207 § 1. kodeksu pracy: „Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa.” Do głównych obowiązków pracodawcy należy: „1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń, reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy”.

Zgodnie z polskim orzecznictwem do obowiązków pracodawcy należy również kontrola trzeźwości pracowników. W wielu przypadkach, gdyby pracodawca nie dopuściłby do pracy pracownika pod wpływem alkoholu to do wypadku by nie doszło. Wypadek może być wynikiem nie tylko nieodpowiedzialnego zachowania pracownika, ale również zaniedbań jego pracodawcy, które muszą pozostawać w normalnym związku przyczynowym ze szkodą w rozumieniu art. 361 § 1 k.c.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *